มีเจ้าจุ๊บอีกหลายตัวเลย เนื่องด้วยว่างจัด

gummydoll
gummydoll
gummydoll
gummydoll


gummydoll
gummydoll
gummydoll
gummydoll

วันนี้ได้มาสี่ตัว น่ารักไม๊คะ อยากได้ก็มาเอาไปเลี้ยงได้ค่ะ

Comment

Comment:

Tweet